Arxiu mensual: abril de 2020

Activitat a la wiki i al bloc durant la COVID-19

Durant aquest temps de confinament s’ha fet molta feina a casa i molt de teletreball, coses de l’institut i coses meves. Fent una consulta al mysql de la wiki i del wordpress es pot saber fàcilment en què he estat treballant durant aquests dies.

A la wiki, a wiki.joanillo.org:

mysql> select distinct page_title 'COVID-19 editons' from page, revision where page_id=rev_page and rev_timestamp >= '20200313%' and page_namespace=0;
+--------------------------------------------------------------------+
| COVID-19 editons                          |
+--------------------------------------------------------------------+
| Llibres_electrònics_i_l'editor_Sublime_Text2._Convertir_pdf_a_txt |
| Esglésies_romàniques_de_Catalunya                |
| Aplicació_web_amb_motor_Python                  |
| Pàgina_principal                         |
| Mapes_medievals,_mapes_ficticis,_mapes_de_fantasia         |
| Fusionar_GeoJSON                          |
| Opendata-barcelona                         |
| Openlayers:_ol_package._Exemple_Casa_de_Papel           |
| DAW-M06-WEC                            |
| React:_A_JavaScript_library_for_building_user_interfaces      |
| JQuery:_Tablesorter                        |
| React_Native                            |
| Github_pràctic:_control_de_versions                |
| Desplegar_un_projecte_web_amb_Express_i_Heroku           |
| Aplicació_Reactjs_a_través_del_servidor_web_Express       |
| Openlayers_amb_ReactJS                       |
| ReactJS._Curs_EdX._Introduction_to_ReactJS._Microsoft:_DEV281x   |
| Curriculum_Vitae_Joan_Quintana_Compte               |
| Introducció_als_frameworks_de_Javascript             |
| React_CRUD_tutorial                        |
| Exemples_Openlayers_(ol_package)                  |
+--------------------------------------------------------------------+
21 rows in set (0.00 sec)

Al bloc, a www.joanillo.org:

select post_title from wp_posts where post_modified >= '2020-03-13%' and post_type='post' and post_parent=0

Geovisualització de la COVID-19
Esglésies romàniques
Vegueries/regions de Catalunya. Densitat de població
La Casa de Papel: aplicació web
John H. Conway. Joc de la Vida
Introducció a ReactJS: DEV281x

De moment és això, perquè malauradament el confinament continua.