El nom Gal·la i la validació de formularis

validació formulari amb punt volatHe vist en el twitter una noia que té problemes per demanar un certificat, perquè es diu Gal·la i la validació del formulari no accepta noms amb punt volat. Això no és nou, he vist aquesta notícia d’una cas semblant que ja passava el 2004.

Tècnicament no és cap problema, només cal incloure el punt volat en l’expressió regular per validar el nom, per exemple:

> let patt = /^[a-z\u00C0-\u017F, .·'-]+$/i;
> let nom = 'Gal·la';
> console.log(patt.test(nom));
true

I és que tenim un estat al darrera que no contempla la possibilitat de què hi ha gent que vol viure plenament en català, a tot arreu, a tota hora i amb tothom. Altres noms que es poden trobar en la mateixa situacuió: Gal·la, Gal·lo, Marcel·la, Marcel·lí, Avel·lí, Estel·la, Apel·les, Marcel·lí i Sibil·la. I com a cognom he trobat Al·lès. El nom de Gal·lo, tot i que estrany, a mi m’és familiar perquè un germà del meu avi se’n deia, tot i que no crec que l’hagués escrit mai amb ela geminada, si bé la pronúncia segur que era exquisida.