Arxiu mensual: novembre de 2022

Millorar les fotos del mòbil

Coll de JouEs tracta d’aplicar un fitre com els que trobem a Instagram. Si vull automatitzar-ho, puc fer servir Imagemagick, que és una navalla suïssa per a la transformació d’imatges.

Al final he trobat la pàgina de fmwconcepts.com, que ofereix molts filtres en forma de script. A mi el que m’interessa i que em pot donar molt bon resultat és un filtre que s’anomena levels, que es tracta de modificar (fer un stretch) dels nivells, igual que faríem amb Gimp: Colors > Nivells. Amb el Gimp també em dóna un bon resultat fer Colors > Corbes, i veig que també hi ha el script (filtre) curbes. Per tant, també el podria provar, aquest.

Vull automatitzar el procés de generar imatges millorades de les imatges contingudes en una carpeta. Per tant, el meu script haurà d’anar imatge per imatge (primer bucle). I dins de cada imatge, fer un escombrat de paràmetres, de manera que per cada imatge generem 4 fotos. Finalment, haurem d’escollir quina és la foto que ha quedat millor, que ha quedat més contrastada i amb colors vius.

El script:

RUTA=/home/joan/projectes/OSM/marker_animation/filtre_levels
RUTAPICS=/home/joan/projectes/OSM/marker_animation/res/ribes-taga-ogassa-camprodon-ribes/prov
RUTARESULTATS=/home/joan/projectes/OSM/marker_animation/res/ribes-taga-ogassa-camprodon-ribes/prov/resultats
FILTRE=levels

clear
cd $RUTAPICS

for f in *.jpg
do
	cp $RUTAPICS/$f $RUTARESULTATS
	LEFT=0
	RIGHT=100
	START=0
	i=$START
	echo $f
	name=$(echo "$f" | cut -f 1 -d '.')
	for i in 0 1 2 3
	do
		LEFT=$(($LEFT+5))
		RIGHT=$(($RIGHT-5))
		i=$(($i+1))
		your_options="-C global -i $LEFT,$RIGHT $RUTAPICS/$f $RUTARESULTATS/$name-$i.jpg"
		FILTREAMBOPCIONS="levels $your_options"
		$RUTA/$FILTREAMBOPCIONS

	done
done

Més informació:

Curs MOOC ABP-2. Unitat 4: Fitxa de Projecte

Fitxa de projecteArribem ja a la Unitat 4 (i darrera) del curs MOOC-ABP2 d’Aprenenatge Basat en Projectes. Aquesta setmana ens ha tocat fer la fitxa d’un dels projectes que vam pensar la setmana passada. Farem la fitxa del Projecte Trescant, on es tracta de fer una pàgina web d’excursions (a peu, amb bicicleta), i que aquesta web tingui els següents requisits:

  • S’ha de visualitzar el track de l’excursió sobre un mapa
  • Ha de ser interactiu i dinàmic: hem de veure com es mou el punter sobre el track
  • Van apareixent fotografies i textos a mida que avança l’excursió
  • S’utilitzarà la llibreria Openlayers

Un exemple de resultat es pot veure en aquest enllaç.

L’avaluació del projecte ha de ser competencial. El que hem treballat aquesta setmana és dividir el projecte en AEA (Activitats d’Ensenyament-Aprenentatge) i veure quins RA (Resultats d’Aprenentatge) s’han d’assolir en la UF on està ubicat el projecte. Hem de dissenyar el projecte i les AEA de manera que es vegin tots els RA que hem d’avaluar. Aleshores fem una graella/llençol on quedin constància les AEA amb els seus RA. A més, hem de tenir columnes per als Criteris d’Avaluació (CA), de manera que un RA l’avaluarem mitjançant CA, i hem d’assignar pesos.

Els criteris d’avaluació que farem servir són l’observació a l’aula, el treball individual, el producte assolit, l’exposició, la difusió, la coavaluació. De manera que anem registrant tota aquesta informació, i podrem veure si un RA està assolit o no, si el AEA està assolit o no. Al final de tot haurem de tenir una nota de la UF. La nota de la UF pot venir només del Projecte, o potser hem fet també un examen o una pràctica individual.

Sembla molt complicat, però al final és tenir clar que l’avaluació és competencial i que hem de tenir quins són els Resultats d’Aprenentatge que s’han d’assolir.

Pots descarregar aquí el pdf de la meva fitxa de projecte:

El nom Gal·la i la validació de formularis

validació formulari amb punt volatHe vist en el twitter una noia que té problemes per demanar un certificat, perquè es diu Gal·la i la validació del formulari no accepta noms amb punt volat. Això no és nou, he vist aquesta notícia d’una cas semblant que ja passava el 2004.

Tècnicament no és cap problema, només cal incloure el punt volat en l’expressió regular per validar el nom, per exemple:

> let patt = /^[a-z\u00C0-\u017F, .·'-]+$/i;
> let nom = 'Gal·la';
> console.log(patt.test(nom));
true

I és que tenim un estat al darrera que no contempla la possibilitat de què hi ha gent que vol viure plenament en català, a tot arreu, a tota hora i amb tothom. Altres noms que es poden trobar en la mateixa situacuió: Gal·la, Gal·lo, Marcel·la, Marcel·lí, Avel·lí, Estel·la, Apel·les, Marcel·lí i Sibil·la. I com a cognom he trobat Al·lès. El nom de Gal·lo, tot i que estrany, a mi m’és familiar perquè un germà del meu avi se’n deia, tot i que no crec que l’hagués escrit mai amb ela geminada, si bé la pronúncia segur que era exquisida.

Curs MOOC ABP-2. Unitat 3: Productes finals

Productes finals
Entrem a la unitat 3 del curs MOOC-ABP2, i tracta de la Guia per la programació ABP. Els projectes ABP s’han de programar, tenint en compte les RA, CA i continguts del mòdul en el qual es fa el projecte. De les diferents possibilitats que hi ha, nosaltres triem fer un projecte que estigui circunscrit en només un mòdul professional: el mòdul M06 de DAW, que és programació web en entorn de client, és a dir, Javascript.

Avui dia amb Javascript (el que ve a anomenar-se desenvolupament front-end) es poden obtenir uns resultas espectaculars (disseny, interacció, experiència d’usuari,…). I els projectes que volem realitzar a classe volen ser un reflexe de les possibilitats que ofereix el Javascript modern. És la manera d’enganxar els alumnes, fent projectes engrescadors.

En el pdf es pot veure una mostra, un llençol, dels diferents projectes que es poden fer a l’aula. No és possible fer tots aquests projectes en un curs. Es tracta de seleccionar-ne dos, i l’any següent fer-ne dos més, i així rotar, i potser repetir algun projecte que hagi sortit molt bé. D’aquesta manera anem construint un portfoli de projectes que hem anat realitzant.