Curs MOOC ABP-2. Unitat 4: Fitxa de Projecte

Fitxa de projecteArribem ja a la Unitat 4 (i darrera) del curs MOOC-ABP2 d’Aprenenatge Basat en Projectes. Aquesta setmana ens ha tocat fer la fitxa d’un dels projectes que vam pensar la setmana passada. Farem la fitxa del Projecte Trescant, on es tracta de fer una pàgina web d’excursions (a peu, amb bicicleta), i que aquesta web tingui els següents requisits:

  • S’ha de visualitzar el track de l’excursió sobre un mapa
  • Ha de ser interactiu i dinàmic: hem de veure com es mou el punter sobre el track
  • Van apareixent fotografies i textos a mida que avança l’excursió
  • S’utilitzarà la llibreria Openlayers

Un exemple de resultat es pot veure en aquest enllaç.

L’avaluació del projecte ha de ser competencial. El que hem treballat aquesta setmana és dividir el projecte en AEA (Activitats d’Ensenyament-Aprenentatge) i veure quins RA (Resultats d’Aprenentatge) s’han d’assolir en la UF on està ubicat el projecte. Hem de dissenyar el projecte i les AEA de manera que es vegin tots els RA que hem d’avaluar. Aleshores fem una graella/llençol on quedin constància les AEA amb els seus RA. A més, hem de tenir columnes per als Criteris d’Avaluació (CA), de manera que un RA l’avaluarem mitjançant CA, i hem d’assignar pesos.

Els criteris d’avaluació que farem servir són l’observació a l’aula, el treball individual, el producte assolit, l’exposició, la difusió, la coavaluació. De manera que anem registrant tota aquesta informació, i podrem veure si un RA està assolit o no, si el AEA està assolit o no. Al final de tot haurem de tenir una nota de la UF. La nota de la UF pot venir només del Projecte, o potser hem fet també un examen o una pràctica individual.

Sembla molt complicat, però al final és tenir clar que l’avaluació és competencial i que hem de tenir quins són els Resultats d’Aprenentatge que s’han d’assolir.

Pots descarregar aquí el pdf de la meva fitxa de projecte: