Arxiu mensual: maig de 2017

Amstrad PCW8256. Provant l’emulador JoyceAquests últims dies he reviscut l’ordinador Amstrad PCW8256 que teníem per casa els cap al 1986. El feia servir el meu pare per escriure, però també el féiem servir pels treballs de l’insti. Anava amb una pantalla monocroma verda, el teclat i la impressora d’agulles. Tota l’electrònica estava en el monitor, fins i tot la placa de l’impressora. I en el monitor també hi havia la disketera de 3”, que tenia dues cares.

He instal·lat el Joyce a la Raspberry Pi, i m’ha agradat molt reviure aquest sistema. Evidentment, s’ha d’escollir l’opció de lletres verdes, simulant la pantalla de fósfor verd.

L’ordinador venia amb dos disketes, que eren discs d’arrencada. El primer era el CP/M, el sistema operatiu, des del qual es podia accedir a l’intèrpret de Basic (Mallard Basic). El segon diskette, també bootable, era el Locoscript, que és el processador de textos amb què venia. He fet un document amb LocoScript sobre els rius de Catalunya, simulant com si fos un treball de l’insti.

També he jugat una estona al Tetris. L’emulador emula molt bé la màquina original. Si vols jugar al Tetris, has de fer eject del disket inserit (el CP/M)(el SO ja està carregat a la RAM), i ficar el disket del Tetris (Insert). Aleshores, ja des de la línia de comandes, ja es pot cridar a l’executable i jugar al Tetris, com es veu en la imatge.

Quins temps aquells! El link a la wiki:

Calibració del sensor de temperatura DS18B20

Ja tinc pràcticament enllestit el projecte IoT amb una REST Api [3][4] per llegir la temperatura d’un sensor DS18B20.

El problema (i greu) és que les temperatures que estic agafant del sensor són errònies. Per saber quina és la temperatura real en el meu barri (Gràcia-Barcelona) agafo com a referència la web de meteo.cat. L’estació meteorològica automàtica més propera és la de Zona Universitària, tot i que en realitat la temperatura no serà la mateixa ben bé. El carrer Joan Blanques, on tinc el sensor, és estret i enmig de la ciutat i el barri; la Zona Universitària és un espai més ample i obert, possiblement les temperatures mínimes tendeixen a ser més baixes…

Calibrar el sensor DS18B20 pot ser una tasca difícil. Aquí tenim un article [1] molt interessant sobre com procedir per la calibració. L’article és realment interessant, però no tinc el temps (ni les ganes) d’implementar-ho. El que sí que hauria d’haver fet, i això era fàcil, era adquirir 10 sensors DS18B20 (són baratos), descartar aquells que es desvien bastant de la temperatura real, i fer que les meves mostres siguin una mitjana dels altres sensors no-descartats, per exemple 5. Això no és cap problema, a la RPi tinc molts pins GPIO disponibles.

Una altra possibiltiat és utilitzar un altre sensor de temperatura. Per exemple, utilitizar el BMP280, que a més de la temperatura també tinc la pressió i la humitat relativa (i és barato). És molt interessant aquest article [2] on s’utilitza el BMP280 per construir una estació meteorològica alimentada per penell solar.

La conclusió és que confiar en què el sensor que tinc doni la temperatura correcta és un greu error. L’objectiu del projecte és fer un exemple didàctic de IoT, RestFul API, i gràfiques com a frontend. Això s’ha acomplert, ara només falta que la temperatura que llegeixo sigui real. Per tant, el que faré és mirar de fer una recta de regressió per aproximar-me a la temperatura real a partir de les dades que em dóna el meu sensor, suposant que la millor aproximació és una recta.

En la imatge es poden veure dues gràfiques. En la de dalt es veu la diferència entre la temperatura real i la del meu sensor. En la de baix es pot deduir la recta de regressió per convertir les dades del sensor a dades reals. De totes maneres, aquestes dades es corresponen a dos dies i mig. Esperaré una setmana més (i que pugin les temperatures del mes de maig, i així tenir més rang) per poder fer una recta de regressió.

Enllaços: