Curs MOOC ABP-2. Unitat 3: Productes finals

Productes finals
Entrem a la unitat 3 del curs MOOC-ABP2, i tracta de la Guia per la programació ABP. Els projectes ABP s’han de programar, tenint en compte les RA, CA i continguts del mòdul en el qual es fa el projecte. De les diferents possibilitats que hi ha, nosaltres triem fer un projecte que estigui circunscrit en només un mòdul professional: el mòdul M06 de DAW, que és programació web en entorn de client, és a dir, Javascript.

Avui dia amb Javascript (el que ve a anomenar-se desenvolupament front-end) es poden obtenir uns resultas espectaculars (disseny, interacció, experiència d’usuari,…). I els projectes que volem realitzar a classe volen ser un reflexe de les possibilitats que ofereix el Javascript modern. És la manera d’enganxar els alumnes, fent projectes engrescadors.

En el pdf es pot veure una mostra, un llençol, dels diferents projectes que es poden fer a l’aula. No és possible fer tots aquests projectes en un curs. Es tracta de seleccionar-ne dos, i l’any següent fer-ne dos més, i així rotar, i potser repetir algun projecte que hagi sortit molt bé. D’aquesta manera anem construint un portfoli de projectes que hem anat realitzant.