Arxiu de la categoria: MOOC ABP

Curs MOOC ABP-2. Unitat 4: Fitxa de Projecte

Fitxa de projecteArribem ja a la Unitat 4 (i darrera) del curs MOOC-ABP2 d’Aprenenatge Basat en Projectes. Aquesta setmana ens ha tocat fer la fitxa d’un dels projectes que vam pensar la setmana passada. Farem la fitxa del Projecte Trescant, on es tracta de fer una pàgina web d’excursions (a peu, amb bicicleta), i que aquesta web tingui els següents requisits:

 • S’ha de visualitzar el track de l’excursió sobre un mapa
 • Ha de ser interactiu i dinàmic: hem de veure com es mou el punter sobre el track
 • Van apareixent fotografies i textos a mida que avança l’excursió
 • S’utilitzarà la llibreria Openlayers

Un exemple de resultat es pot veure en aquest enllaç.

L’avaluació del projecte ha de ser competencial. El que hem treballat aquesta setmana és dividir el projecte en AEA (Activitats d’Ensenyament-Aprenentatge) i veure quins RA (Resultats d’Aprenentatge) s’han d’assolir en la UF on està ubicat el projecte. Hem de dissenyar el projecte i les AEA de manera que es vegin tots els RA que hem d’avaluar. Aleshores fem una graella/llençol on quedin constància les AEA amb els seus RA. A més, hem de tenir columnes per als Criteris d’Avaluació (CA), de manera que un RA l’avaluarem mitjançant CA, i hem d’assignar pesos.

Els criteris d’avaluació que farem servir són l’observació a l’aula, el treball individual, el producte assolit, l’exposició, la difusió, la coavaluació. De manera que anem registrant tota aquesta informació, i podrem veure si un RA està assolit o no, si el AEA està assolit o no. Al final de tot haurem de tenir una nota de la UF. La nota de la UF pot venir només del Projecte, o potser hem fet també un examen o una pràctica individual.

Sembla molt complicat, però al final és tenir clar que l’avaluació és competencial i que hem de tenir quins són els Resultats d’Aprenentatge que s’han d’assolir.

Pots descarregar aquí el pdf de la meva fitxa de projecte:

Curs MOOC ABP-2. Unitat 3: Productes finals

Productes finals
Entrem a la unitat 3 del curs MOOC-ABP2, i tracta de la Guia per la programació ABP. Els projectes ABP s’han de programar, tenint en compte les RA, CA i continguts del mòdul en el qual es fa el projecte. De les diferents possibilitats que hi ha, nosaltres triem fer un projecte que estigui circunscrit en només un mòdul professional: el mòdul M06 de DAW, que és programació web en entorn de client, és a dir, Javascript.

Avui dia amb Javascript (el que ve a anomenar-se desenvolupament front-end) es poden obtenir uns resultas espectaculars (disseny, interacció, experiència d’usuari,…). I els projectes que volem realitzar a classe volen ser un reflexe de les possibilitats que ofereix el Javascript modern. És la manera d’enganxar els alumnes, fent projectes engrescadors.

En el pdf es pot veure una mostra, un llençol, dels diferents projectes que es poden fer a l’aula. No és possible fer tots aquests projectes en un curs. Es tracta de seleccionar-ne dos, i l’any següent fer-ne dos més, i així rotar, i potser repetir algun projecte que hagi sortit molt bé. D’aquesta manera anem construint un portfoli de projectes que hem anat realitzant.

Curs MOOC ABP-2. Unitat 2: instruments d’avaluació

Instruments avaluació
Ja som a la setmana 2, la unitat 2, i aquesta vegada toca reflexionar sobre els instruments d’avaluació per tal d’avaluar el projecte plantejat. Al final de tot haurem de treure una nota numèrica, que és el que ens demana la casella del mòdul de Projecte del SAGA. Ara bé, la nota numèrica serà al final menys important: l’avaluació és formativa, l’alumne participa del procés d’avaluació, l’alumne és conscient dels seus progressos, l’alumne pren consciència del seu procés d’aprenentatge. Al final els professors acumulem molta informació, i el fet de posar una nota numèrica és el de menys.

Pots descarregar la infografia dels instruments d’avaluació dissenyats per aquest projecte. Això és tan sols la infografia, tot el detall de les rúbriques d’avaluació és molt més llarg i aniria en una documentació apart.

Curs MOOC ABP-2 (tardor 2022)

Portada organitzadorEl curs passat vam fer el MOOC-1, i aquí estem de nou fent el MOOC-2. En aquesta primera unitat hem de lliurar els organitzadors d’un hipotètic projecte. Com a projecte jo escullo realitzar una pàgina web per a una entitat excursionista. L’objectiu de la web és visualitzar de forma dinàmica i interactiva una excursió, amb explicacions i fotos, de manera que tot plegat ha de ser una experiència visualment rica.
L’organitzador és la primera etapa del plantejament del projecte ABP, i ens hem de posar en el punt de vista de l’alumne, de l’equip de l’alumne, de l’equip docent, de l’entitat col·laboradora (el club excursionista), el col·lectiu final (els excursionistes), i el context docent (l’institut, AMPA).

Aquí va la meva proposta per descarregar i en format pdf:

Curs MOOC ABP: Implementació del projecte a l’Aula

En aquesta part final del curs ens demanen que fem un Elevator pitch, que ve a ser un video promocional i motivador, per tal d’explicar als alumnes què farem en aquest projecte.
Comencem amb el títol del projecte, per tal de què quedi clar, i una pregunta motivadora que atraigui l’atenció dels alumnes. En el nostre cas, la pregunta seria: ”
Saps que per al 2025 s’obligarà als municipis de més de 20.000 habitants tenir Zones de Baixes Emissions. Saps quins són aquests municipis. Saps si el teu municipi haurà de complir aquesta ordenança?” Doncs si en el projecte volem aprendre a programar un mapa interactiu, ho hem de fer dins d’un context, en aquest cas saber quins són els municipis que hauran de complir la normativa de ZBE.

Hem d’ubicar el projecte dins de la programació del mòdul (cicle de DAW, mòdul M06: Javascript).

Hem de parlar de les fases. En el curs hem après que hem de fer 6 fases:

 • disseny i presentació del projecte
 • primeres activitats
 • execució del projecte
 • conclusions de l’alumnat
 • conclusions del docent
 • difusió

Finalment hem de parlar de com farem la difusió del projecte, i finalment com avaluarem aquest projecte.

I amb això ja està tot. Aquest curs s’acaba i crec que ja no ens faran fer cap més tasca. Ara només toca aplicar-ho a l’aula!

Disseny del meu projecte ABP

Disseny del projecte ABP
Títol del projecte: Mapa interactiu dels municipis on s’ha d’aplicar el decret de Zona de Baixes Emissions (ZBE): municipis de més de 20.000 habitants

Els alumnes de 2n de DAW, cap a final de curs, al mòdul de M06 (Javascript) i en col·laboració amb els mòduls de M05 i M08, hauran de fer un mapa interactiu on es visualitzin els mapes de més de 20000, 40000, 100000 i 200000 habitants.

S’utilitzarà mòduls de Javascript i la llibreria Openlayers per a fer el mapa, amb diferents renderitzacions del mapa (el mapa base sobre el que es dibuixaran les icones de les ciutats).

Les dades s’extreuran del IDESCAT (Institut d’Estadística de Catalunya), dades obertes.

Exemple de la proposta
En la imatge es pot veure una possible solució del mapa. Hi ha diferents checkbox per activar/desactivar els grups de ciutats, que són icones sobre el mapa amb diferents colors.

Una altra funcionalitat que es demana implementar és que hi hagi tres tamanys d’icones, i que s’adapti el tamany al nivell de zoom que tenim en el mapa.

El resultat s’haurà de desplegar al VPS que l’institut té en el núvol. Els alumnes també enllaçaran el resultat al seu portfoli.

Aquest projecte ha de ser un entrenament per al mòdul de Projecte (M12) que faran a final de curs, i es demana que utilitzin metodologies àgils, Trello i Github, entre d’altres.

Referències:

Enunciat de Projecte ABP.

La meva proposta de projecte ABP:

Introducció

Zona de Baixes EmissionsZBE: Zones de Baixes Emissions per millorar la qualitat de l’aire.

Segons la llei estatal de canvi climàtic, el 2023 els municipis de més de 50000 habitants hauran de complir els requisits de baixes emissions.

Ara bé, en la Cimera de la Qualitat de l’Aire que s’ha celebrat al Palau de Pedralbes el 18 de març de 2022 (govern de la Generalitat + ajuntaments + diputacions + Port i Aeroport de Barcelona) s’obligarà als municipis de 20.000 habitants de complir també els requisits per al 2025.

Enunciat

Fer un mapa interactiu de Catalunya on es visualitzin els municipis de més de 20.000, 40.000, 100.000 i 200.000 habitants. Utilitza diferents colors. De forma dinàmica i interactiva has de poder filtrar els diferents grups de municipis.

Referències

Checklist per tal de què un enunciat ABP sigui correcte:

 • Que siguin reals
 • Que aportin aprenentatge significatiu
 • Que estiguin relacionats amb els resultats d’aprenentatge del cicle
 • Que aportin competències que no estiguin en cap RA del cicle i que les empreses demanen
 • Que siguin contextualitzables
 • Que permetin creixement personalitzat
 • Que permeti resultats avaluables
 • Que tingui més d’una solució
 • Que exigeixi buscar informació, interpretar-la i dur-la a la pràctica
 • Que sigui assumible quant al calendari, recursos, tecnologies, etc.
 • Que pugui ser reutilitzable, que no sigui necessari canviar de projecte cada curs
 • Que compleixi amb la limitació de la despesa econòmica que tenim com a pressupost pels projectes.

Principis metodològics a l’aula

Joan QuintanaEl primer dia de classe, per introduir el projecte ABP que farem, expliquem els principis metodològics sobre els que els alumnes construiran el seu aprenentatge:

 • L’alumne és el centre de l’aprenentatge
 • L’aprenentatge té naturalesa social. Treballem de forma grupal i interaccionem els uns amb els altres.
 • Es té en compte les emocions. Volem que el procés d’aprenentatge commogui l’alumne
 • Es tindran en compte les diferències individuals: no tothom és igual, tothom té un ritme d’aprenentatge diferent.
 • L’esforç és un punt clau. Volem alumnes motivats per tal de què els alumnes treguin el màxim rendiment de les seves possibilitats.
 • Avaluació contínua. Tant important és la meta a la que volem arribar, com tot el procés que farem durant el projecte.
 • Construim connexions horitzontals. Connectem el nostre projecte amb la resta de mòduls i UFs, amb el món de l’empresa, amb les competències transversals.

MOOC ABP. Diari d’aprenentatge

Joan QuintanaAquest és el meu bloc que utilitzo des del 2009, i en la categoria MOOC-ABP aniré construint el diari d’aprenentatge d’aquest curs online de metodologies actives. De moment aquí va la meva presentació, i tot el que estigui relacionat amb aquest curs anirà a la categoria de MOOC-ABP.

Treballo al INS Jaume Balmes de Barcelona com a professor dels cicles de Desenvolupament d’Aplicacions Web (DAW) i Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (DAM), i els meus àmbits preferits són desenvolupament Full Stack i bases de dades.

Referències: