Arxiu de la categoria: MOOC-ABP

Curs MOOC ABP-2. Unitat 3: Productes finals

Productes finals
Entrem a la unitat 3 del curs MOOC-ABP2, i tracta de la Guia per la programació ABP. Els projectes ABP s’han de programar, tenint en compte les RA, CA i continguts del mòdul en el qual es fa el projecte. De les diferents possibilitats que hi ha, nosaltres triem fer un projecte que estigui circunscrit en només un mòdul professional: el mòdul M06 de DAW, que és programació web en entorn de client, és a dir, Javascript.

Avui dia amb Javascript (el que ve a anomenar-se desenvolupament front-end) es poden obtenir uns resultas espectaculars (disseny, interacció, experiència d’usuari,…). I els projectes que volem realitzar a classe volen ser un reflexe de les possibilitats que ofereix el Javascript modern. És la manera d’enganxar els alumnes, fent projectes engrescadors.

En el pdf es pot veure una mostra, un llençol, dels diferents projectes que es poden fer a l’aula. No és possible fer tots aquests projectes en un curs. Es tracta de seleccionar-ne dos, i l’any següent fer-ne dos més, i així rotar, i potser repetir algun projecte que hagi sortit molt bé. D’aquesta manera anem construint un portfoli de projectes que hem anat realitzant.

Curs MOOC ABP-2. Unitat 2: instruments d’avaluació

Instruments avaluació
Ja som a la setmana 2, la unitat 2, i aquesta vegada toca reflexionar sobre els instruments d’avaluació per tal d’avaluar el projecte plantejat. Al final de tot haurem de treure una nota numèrica, que és el que ens demana la casella del mòdul de Projecte del SAGA. Ara bé, la nota numèrica serà al final menys important: l’avaluació és formativa, l’alumne participa del procés d’avaluació, l’alumne és conscient dels seus progressos, l’alumne pren consciència del seu procés d’aprenentatge. Al final els professors acumulem molta informació, i el fet de posar una nota numèrica és el de menys.

Pots descarregar la infografia dels instruments d’avaluació dissenyats per aquest projecte. Això és tan sols la infografia, tot el detall de les rúbriques d’avaluació és molt més llarg i aniria en una documentació apart.