Arxiu mensual: setembre de 2012

Stop motion: puzzle de 1000 peces

Només hi ha una època en la vida on fer puzzles és interessant: quan ets nen. Com el Pere, que disfruta fent el puzzle de pirates de 40 peces. Quan ets adult fer puzzles és una autèntica pèdua de temps. Dit això, jo tenia l’espina clavada doncs en el seu dia no vaig poder acabar un puzzle que corria per casa de 750 peces. M’ho devia. Així que un dia que vaig entrar al Cash&Converter vaig agafar un puzzle per 5 euros (no vaig poder triar la foto, però m’era ben bé igual), i em vaig posar a fer el puzzle a estones, igual que un nen.

Stop motion. Quantes fotos s’han de fer a mida que desmunto el puzzle? Quantes peces trec entre foto i foto? Anem a fer el petit càlcul. Si el puzzle és de 1000 peces i trec dues peces entre foto i foto són 500 fotos, que seran 500 frames del video. Si vull muntar un video a 20 fps (20 frames cada segon), sortirà un vídeo de 500f/20fps = 25 segons.

Amb un script es pot muntar el video. Primer de tot es renombren les fotos de manera que la primera passi a ser la última, i la última la primera. De manera que la última és la foto que es diu 99999.JPG. Després es tornen a renombrar de manera que la primera passi a ser la 00000.JPG, etc. I seguidament es munta el video concatenant totes les fotos. Finalment, amb l’editor de video Open Shot es posa la portada, la contraportada, la música i es fan les foses.

#!/bin/bash
#rename files in reverse
START=99999 #allows for an hour of jpegs
i=$START
for f in *.JPG
do
mv $f $i.JPG
i=$(($i -1))
echo $i
done

c=0;
for i in *.JPG;
do mv “$i” “`printf %05d $c`.JPG”;
c=$((c+1));
done

ffmpeg -r 20 -sameq -i %05d.JPG output.mp4

El resultat final: