Arxiu mensual: octubre de 2022

Curs MOOC ABP-2. Unitat 2: instruments d’avaluació

Instruments avaluació
Ja som a la setmana 2, la unitat 2, i aquesta vegada toca reflexionar sobre els instruments d’avaluació per tal d’avaluar el projecte plantejat. Al final de tot haurem de treure una nota numèrica, que és el que ens demana la casella del mòdul de Projecte del SAGA. Ara bé, la nota numèrica serà al final menys important: l’avaluació és formativa, l’alumne participa del procés d’avaluació, l’alumne és conscient dels seus progressos, l’alumne pren consciència del seu procés d’aprenentatge. Al final els professors acumulem molta informació, i el fet de posar una nota numèrica és el de menys.

Pots descarregar la infografia dels instruments d’avaluació dissenyats per aquest projecte. Això és tan sols la infografia, tot el detall de les rúbriques d’avaluació és molt més llarg i aniria en una documentació apart.

Curs MOOC ABP-2 (tardor 2022)

Portada organitzadorEl curs passat vam fer el MOOC-1, i aquí estem de nou fent el MOOC-2. En aquesta primera unitat hem de lliurar els organitzadors d’un hipotètic projecte. Com a projecte jo escullo realitzar una pàgina web per a una entitat excursionista. L’objectiu de la web és visualitzar de forma dinàmica i interactiva una excursió, amb explicacions i fotos, de manera que tot plegat ha de ser una experiència visualment rica.
L’organitzador és la primera etapa del plantejament del projecte ABP, i ens hem de posar en el punt de vista de l’alumne, de l’equip de l’alumne, de l’equip docent, de l’entitat col·laboradora (el club excursionista), el col·lectiu final (els excursionistes), i el context docent (l’institut, AMPA).

Aquí va la meva proposta per descarregar i en format pdf: