Curs MOOC ABP-2. Unitat 2: instruments d’avaluació

Instruments avaluació
Ja som a la setmana 2, la unitat 2, i aquesta vegada toca reflexionar sobre els instruments d’avaluació per tal d’avaluar el projecte plantejat. Al final de tot haurem de treure una nota numèrica, que és el que ens demana la casella del mòdul de Projecte del SAGA. Ara bé, la nota numèrica serà al final menys important: l’avaluació és formativa, l’alumne participa del procés d’avaluació, l’alumne és conscient dels seus progressos, l’alumne pren consciència del seu procés d’aprenentatge. Al final els professors acumulem molta informació, i el fet de posar una nota numèrica és el de menys.

Pots descarregar la infografia dels instruments d’avaluació dissenyats per aquest projecte. Això és tan sols la infografia, tot el detall de les rúbriques d’avaluació és molt més llarg i aniria en una documentació apart.