Arxiu mensual: desembre de 2013

50 ways… #6. Editors de partitures: Lilypond

En l’anterior post vam crear un soundfont per a acordió diatònic, castagnari.sf2, i amb els seus sons vam tocar la meva canço preferida: Una Plata d’Enciam, dins del projecte 50 ways to play Una Plata d’Enciam. Anem a veure ara com amb l’editor de partitures Lilypond podem crear una partitura molt correcta, que respongui als reptes que ens planteja la notació per a acordió. El que aquí farem en aquest post no és res de l’altre món. En el blog amic Scores of Beauty, http://lilypondblog.org/, porten a l’extrem les possibilitats de lilypond.

Bàsicament el que volem és visualitzar correctament la melodia, els acords, i com s’han de tocar els baixos/acords de la mà esquerra (és a dir, l’acompanyament). La idea és crear unes partitures didàctiques que ajudin a la meva filla a posar els dits de la mà esquerra.

El primer que farem és crear la melodia, posarem a sobre de les notes els acords de la forma habitual, i mostrarem quan s’ha de tocar un baix (b) i un acord (a) amb la mà esquerra. Això últim ho farem amb \\lyrics, com si fos la lletra d’una cançó.

\\version “2.12.1”
\\header {
title = “Una Plata d’Enciam”
composer = “tradicional catalana”
}

baixosnotacio = \\chordmode {
c4 c f c f g g c c c f c f g g c
c4 c f c f g g c c c f c f g g c
}

partitura = \\relative c’
<<
\ew ChordNames {
\t\\set chordChanges = ##t
\t\\baixosnotacio
}

\ew Staff = “veu 1”
{
\\clef treble
\\key c \\major
\\time 2/4
\\tempo 4=80

\te8 f g g a a g4 \\times 2/3 { a8 a g } f f \\times 2/3 { f f f } g e e f g g a a g4 \\times 2/3 { a8 a g } f f f g e4
\te8 f g g a a g4 \\times 2/3 { a8 a g } f f \\times 2/3 { f f f } g e e f g g a a g4 \\times 2/3 { a8 a g } f e f g e4
}
\\addlyrics {
\tb _ a _ b _ a b _ _ a _ b _ _ a _ b _ a _
\tb _ a _ b _ a b _ _ a _ b _ _ a _ b _ a _
\tb _ a _ b _ a b _ _ a _ b _ _ a _ b _ a _
\tb _ a _ b _ a b _ _ a _ b _ _ a _ b _ a _
}

>>

\\score {
\\partitura
\\layout { }
\\midi { }
}

Ara anem a posar els baixos. Si ho fem de la forma habitual funciona, però queda una partitura que no és útil per a llegir. A més a més no és correcta, doncs com s’ha explicat en l’anterior post l’associació entre els acords CM, DM,… i les notes midi 24, 26,… va ser una decisió arbitrària. Quedaria de la següent manera:

\\version “2.12.1”
\\header {
title = “Una Plata d’Enciam”
composer = “tradicional catalana”
}

baixosnotacio = \\chordmode {
c4 c f c f g g c c c f c f g g c
c4 c f c f g g c c c f c f g g c
}

partitura =
<<
\ew ChordNames {
\t\\set chordChanges = ##t
\t\\baixosnotacio
}

\\relative c’
\ew Staff = “veu 1”
{
\\clef treble
\\key c \\major
\\time 2/4
\\tempo 4=80
\t%notes amb valors relatius
\te8 f g g a a g4 \\times 2/3 { a8 a g } f f \\times 2/3 { f f f } g e e f g g a a g4 \\times 2/3 { a8 a g } f f f g e4
\te8 f g g a a g4 \\times 2/3 { a8 a g } f f \\times 2/3 { f f f } g e e f g g a a g4 \\times 2/3 { a8 a g } f e f g e4
}
\\addlyrics {
\tb _ a _ b _ a b _ _ a _ b _ _ a _ b _ a _
\tb _ a _ b _ a b _ _ a _ b _ _ a _ b _ a _
\tb _ a _ b _ a b _ _ a _ b _ _ a _ b _ a _
\tb _ a _ b _ a b _ _ a _ b _ _ a _ b _ a _
}

\ew Staff = “baixosnotes”
{
\\key c \\major
\t%notes amb valors absoluts
\tc,8. r16 c,,8 r f,8. r16 c,,8 r f,8. r16 g,,8 r g,8. r16 c,,8 r
\tc,8. r16 c,,8 r f’8. r16 c,,8 r f,8. r16 g,,8 r g,8. r16 c,,8 r
\tc,8. r16 c,,8 r f,8. r16 c,,8 r f,8. r16 g,,8 r g,8. r16 c,,8 r
\tc,8. r16 c,,8 r f,8. r16 c,,8 r f,8. r16 g,,8 r g,8. r16 c,,8 r
}
>>

\\score {
\\partitura
\\layout { }
\\midi { }
}

Aquí és important remarcar que s’ha utilitzat la notació relativa, i la notació absoluta per als baixos, que simplifica molt escriure l’alternança entre baixos i acords. Aquesta partitura no és correcta per a imprimir, però el fitxer midi que produeix sí que és correcte. Hi ha una manera de solucionar-ho? Sí. Es pot definir un \\score per a ser imprès, i un altre \\score per a generar el fitxer midi. El resultat queda de la següent manera: la partitura per a imprimir és correcta (no apareixen les notes dels baixos, només les posicions on hem de posar els dits de la mà esquerra); i el fitxer midi resultant també és correcte:

\\version “2.12.1”
\\header {
title = “Una Plata d’Enciam”
composer = “tradicional catalana”
}

baixosnotacio = \\chordmode {
c4 c f c f g g c c c f c f g g c
c4 c f c f g g c c c f c f g g c
}

partitura = \\relative c’
<<
\ew ChordNames {
\t\\set chordChanges = ##t
\t\\baixosnotacio
}

\ew Staff = “veu 1”
{
\\clef treble
\\key c \\major
\\time 2/4
\\tempo 4=80
\te8 f g g a a g4 \\times 2/3 { a8 a g } f f \\times 2/3 { f f f } g e e f g g a a g4 \\times 2/3 { a8 a g } f f f g e4
\te8 f g g a a g4 \\times 2/3 { a8 a g } f f \\times 2/3 { f f f } g e e f g g a a g4 \\times 2/3 { a8 a g } f e f g e4
}
\\addlyrics {
\tb _ a _ b _ a b _ _ a _ b _ _ a _ b _ a _
\tb _ a _ b _ a b _ _ a _ b _ _ a _ b _ a _
\tb _ a _ b _ a b _ _ a _ b _ _ a _ b _ a _
\tb _ a _ b _ a b _ _ a _ b _ _ a _ b _ a _
}
>>

fitxermidi =
<<
\\relative c’
\ew Staff = “veu 1”
{
\\clef treble
\\key c \\major
\\time 2/4
\\tempo 4=80
\t%notes amb valors relatius
\te8 f g g a a g4 \\times 2/3 { a8 a g } f f \\times 2/3 { f f f } g e e f g g a a g4 \\times 2/3 { a8 a g } f f f g e4
\te8 f g g a a g4 \\times 2/3 { a8 a g } f f \\times 2/3 { f f f } g e e f g g a a g4 \\times 2/3 { a8 a g } f e f g e4
}

\ew Staff = “baixosnotes”
{
\\key c \\major
\t%notes amb valors absoluts
\tc,8. r16 c,,8 r f,8. r16 c,,8 r f,8. r16 g,,8 r g,8. r16 c,,8 r
\tc,8. r16 c,,8 r f’8. r16 c,,8 r f,8. r16 g,,8 r g,8. r16 c,,8 r
\tc,8. r16 c,,8 r f,8. r16 c,,8 r f,8. r16 g,,8 r g,8. r16 c,,8 r
\tc,8. r16 c,,8 r f,8. r16 c,,8 r f,8. r16 g,,8 r g,8. r16 c,,8 r
}
>>

\\score {
\\partitura
\\layout { }
}

\\score {
\\fitxermidi
\\midi { }
}

Finalment podem escoltar la cançó Una Plata d’Enciam com quedaria amb acordió diatònic:

Una Plata d’Enciam by joanillo

Referències:

50 ways… #5. Com fer un soundfont per a acordió

La meva filla està aprenent a tocar l’acordió diatònic. Es tracta d’un acordió de botons de la marca Castagnari model Studio, amb dues files de botons a la mà dreta (afinades en Sol i Do), i els 8 botons de la mà esquerra són els baixos, dividits en 4 baixos i 4 acords. Aquest és el tipus d’acordions que sonaven en les festes majors dels petits pobles del Pirineu. Quan encara no hi havia carreteres per arribar a aquests pobles, en el segle XIX i fins entrat el segle XX, els músics havien de pujar als pobles a peu o a mula. Per tant era necessari instruments transportables. Moltes vegades un acordió i un violí animaven el ball de la plaça del poble.

En aquesta ocasió, ja que disposo d’un instrument nou per mi, vull fer la pràctica de crear un soundfont des del principi, i d’aquesta manera podré utilitzar el so d’aquest instrument en diferents projectes. Evidentment, s’ha de començar mostrejant totes les notes. Per fer-ho s’utiltizarà un micròfon d’una qualitat òptima, intentant que no hi hagi sorolls de fons. Es gravarà a un volum adequat, notes llargues, i sense produir saturació, en un sol canal. Les mostres es van gravant de forma ordenada i utiltizant el nom del fitxer adequat de manera que no hi hagi confusió. Per gravar les mostres he utilitzat un Ubuntu 12.04 32 bits, interfície Edirol UA-25EX i un microfon Beyerdynamic TG I52d. S’ha utiltizat la següent comanda:

arecord -r 44100 -f cd -t wav -D plughw:UA25EX accordion_C4.wav

A l’hora de fer la gravació tindrem molt de compte amb els baixos i els acords, que són botons especials. Un cop tenim totes les mostres, amb el Audacity editem els fitxers d’ona. Agafem una part significativa de la mostra samplejada, intentant que l’envolvent sigui periòdica, i evidentment que no agafi els extrems del fitxer d’ona. Ens assegurem de què la mostra no té saturació, i amplifiquem la mostra a un nivell raonable, de manera que totes les mostres tinguin un volum similar. El resultat de les mostres és el següent:

Samples Accordion Castagnari Studio by joanillo

Samples Accordion Castagnari Studio (Bass and chords) by joanillo

Aleshores ja podem començar a utiltizar el Polyphone, que serà l’entorn gràfic que s’utilitzarà per construir el soundfont. El primer que farem és importar totes les mostres, i diem quina és la nota arrel de cada nota, de manera que ja li estem assignant una freqüència. Aleshores creem un instrument nou (per ex Accordion), que serà l’únic instrument que contindrà aquest soundfont. Ara és quan hem d’associar cada mostra a una nota midi de l’instrument que estem editant. Per exemple, per a la mostra accordion_C4.wav ficarem:

  \t

 • root key = 60
 • \t

 • key range = 60-60
 • \t

 • attack = 0,2s
 • \t

 • release = 0,2 s

Les notes dels baixos que es fan amb la mà esquerra es corresponen a les següents notes midi:

  \t

 • Baix C = 36 (C2)
 • \t

 • Baix D = 38 (D2)
 • \t

 • Baix E = 40 (E2)
 • \t

 • Baix F = 41 (F2)
 • \t

 • Baix G = 43 (G2)
 • \t

 • Baix A = 45 (A2)

I un cas especial són els acords que es fan amb la mà esquerra, que s’associen per conveni a les següents notes midi.

  \t

 • Acord CM = 24 (C1)
 • \t

 • Acord DM = 26 (D1)
 • \t

 • Acord EM = 28 (E1)
 • \t

 • Acord FM = 29 (F1)
 • \t

 • Acord GM = 31 (G1)
 • \t

 • Acord Am = 33 (A1)

I és important recalcar que aquesta associació és un conveni. Quan toqui la nota midi 24 es dispararà el so samplejat corresponent a l’acord CM.

Per als baixos i acords s’ha fixat els valors d’attack i release a 0,6s.

Per acabar de definir el soundfont hem de crear un nou preset associat a aquest instrument, de manera que el so d’acordió el tindrem en el banc=0 i canal=0 (000:000). Finalment ja puc guardar el soundfont, castagnari.sf2, i ja el puc testejar, en aquest cas amb fluidsynth, fent sonar la meva cançó preferida: Una Plata d’Enciam, tocada a la manera com es faria amb l’acompanyament de diatònic: la melodia amb la mà dreta, i alternant els baixos i acords amb la mà esquerra.

/usr/bin/fluidsynth -s -l -j -a jack -m jack ./accordion_castagnari_studio.sf2 ./una_plata_denciam.midi

Una Plata d’Enciam by joanillo

En el següent post explicarem com s’ha generat el fitxer midi que acabem de tocar a partir de l’editor de partitures lilypond. Tenia ganes de fer un post sobre lilypond, i concretament ara que la meva filla està aprenent el diatònic, com es pot fer servir el lilypond per a la notació d’acordió.

Referències: