Amstrad PCW8256. Provant l’emulador JoyceAquests últims dies he reviscut l’ordinador Amstrad PCW8256 que teníem per casa els cap al 1986. El feia servir el meu pare per escriure, però també el féiem servir pels treballs de l’insti. Anava amb una pantalla monocroma verda, el teclat i la impressora d’agulles. Tota l’electrònica estava en el monitor, fins i tot la placa de l’impressora. I en el monitor també hi havia la disketera de 3”, que tenia dues cares.

He instal·lat el Joyce a la Raspberry Pi, i m’ha agradat molt reviure aquest sistema. Evidentment, s’ha d’escollir l’opció de lletres verdes, simulant la pantalla de fósfor verd.

L’ordinador venia amb dos disketes, que eren discs d’arrencada. El primer era el CP/M, el sistema operatiu, des del qual es podia accedir a l’intèrpret de Basic (Mallard Basic). El segon diskette, també bootable, era el Locoscript, que és el processador de textos amb què venia. He fet un document amb LocoScript sobre els rius de Catalunya, simulant com si fos un treball de l’insti.

També he jugat una estona al Tetris. L’emulador emula molt bé la màquina original. Si vols jugar al Tetris, has de fer eject del disket inserit (el CP/M)(el SO ja està carregat a la RAM), i ficar el disket del Tetris (Insert). Aleshores, ja des de la línia de comandes, ja es pot cridar a l’executable i jugar al Tetris, com es veu en la imatge.

Quins temps aquells! El link a la wiki: