Tirador de molla i Tilt per a Virtual Pinball (video)

En un anterior article ja vam explicar la construcció del tirador de molla analògic. Ara he volgut acabar-ho d’explicar i fer un petit video.

A continuació es detalla les connexions dels botons, el potenciòmetro (A0) i l’aceleròmetre (SDA, SCL) a l’Arduino Pro Mini:

  Arduino Pro Micro 
  (plunger, acceleròmetre, i 6 botons)

\t\t\t*\t*
\t\t\t*\t* GND
\t\t\t*\t*
\t\t\t*\t* VCC
\t\t  SDA\t*\t*
 \t\t  SCL\t*\t*
\t 4: Left. BUT0\t*\t*
     5: Right. BUT1\t*\t* A0 (Pot)
     6: Exit. BUT2\t*\t*
     7: Start. BUT3\t*\t*
     8: Coin. BUT4\t*\t*
     9: Enter. BUT5\t*\t*

Finalment, s’ha de carregar el firmware a l’Arduino, que incorpora la lllibrería Joystick. L’aceleròmetre, que detecta la força lateral exercida sobre el moble, a partir d’un llindar de força simula el disparo d’un botó joystick. Totes les accions dels botons del joystick HDI s’associen a pressions del teclat gràcies al software JoyToKey, que corre en background. L’associació de tecles és la típica de Visual Pinball (l’emulador). Per exemple, COIN està associat a la tecla 5, i la funció Tilt/nudge dispara lrs teclrs Z/X.

Tenia por que un potenciòmetre lliscant es deteriorés amb el temps, i hagués preferit utilitzar algun sensor no mecànic. He de dir, però, que de moment, el funcionament és molt estable.

He construït dues màquines en paral·lel, una basada en el tema del Jacks Open, i l’altre basada en el tema de Avengers. En una de les màquines el funcionament no va molt fi, i he de veure encara quina és la causa: l’ordinador, la RAM, la tarja de video o el plunger.