Curs Realitat Virtual a l’Aula. Programació d’una unitat didàctica

Ja estem acabant el curs de Realitat Virtual a l’Aula. He hagut de programar una unitat didàctica per fer-la a classe, i he aprofitat la feina que he estat fent aquest trimestre sobre la programació amb OpenStreetMap.

Els meus alumnes de Javascript fan aplicacions web. El tema és: es pot considerar una aplicació web com a Realitat Augmentada? Creiem que sí, tot és combinar elements de realitat virtual amb elements reals, com ara fotos.

He dissenyat una programació didàctica que es pot realitzar a la UF2 del mòdul 06 de DAW (Javascript). Es tracta de fer una aplicació web que, partint de la solució del Problema del Viatjant de Comerç, serveix per conèixer els arbres singulars de Barcelona seguint una ruta òptima. Tot això amenitzat amb una aplicació web suficientment atractiva.