Elementary Mechanics Using Python

Ja he acabat el llibre Elementary Mechanics Using Python, i en el fitxer adjunt tenim tot el codi Python i els gràfics generats. Ha estat una bona repassada d’un curs de Mecànica general: forces, energia, treball, sòlid rígid. He escollit un dels gràfics a l’atzar, tots els exercicis han estat interessants de programar. En el fitxer exercicis.txt s’ha documentat la feina feta i s’ha relacionat tots els exercicis realitzats. De totes maneres, la manera com s’ha anomentat els scripts i els gràfics resultants fan que s’ubiquin ràpidament en l’apartat del llibre corresponent.

Els scripts s’han fet amb python2, tot i que fàcilment es poden portar a python3. En el llibre s’ha utilitzat la llibreria pylab que representa que simplifica la feina de realitzar els gràfics i utilitzar els mòduls matemàtics. Tanmateix, nosaltres hem preferit utilitzar les llibreries numpy i matplotlib directament, és una aproximació més general.