Projectar imatges del mòbil

Agafant una idea que vaig trobar per Internet, m’he construït aquest no tan petit moble per projectar imatges del mòbil cap al paper, i així de manera ràpida poder dibuixar una imatge del mòbil a paper.

La qualitat no és gens bona perquè l’òptica de què disposo tampoc ho és, però és suficient per a poder fer el dibuix. Un avantatge és que movent la distància del mòbil a la lent, i de la lent al paper, es pot aconseguir diferents tamanys, amb un enfoc més o menys bo.

Com es veu a la foto, dibuixar un ciclista no és una tasca fàcil, i amb aquest sistema es pot fer ràpidament i amb les proporcions correctes.