Google no l’encerta a l’hora de dibuixar una funció sinus

Avui és el 155 aniversari del naixement de Heinrich Rudolf Hertz (155 no és un número gens significatiu, no tenien res millor que explicar la gent de Google?). Per il·lustrar-ho han fet una animació d’una ona sinuoidal bastant desastrosa. Tot el món sap que la derivada del sinus és el cosinus, i que per tant el pendent del sinus en l’origen val 1,

sin'(0) = cos(0) = 1

Si els eixos x i y tenen la mateixa escala vol dir que el pendent quan la funció sinus creua l’eix horitzontal ha de ser una recta de 45º. Com la funció cosinus agafa valors entre -1 i 1, el pendent en qualsevol dels punts no pot ser una recta vertical!!

Vaja, que hi ha gent que per dibuixar ones sinusoidals es dedica a enllaçar semicercles… una mica de cultura matemàtica si us plau…