jcapture: gravar el so del micro a un fitxer wav

jcapture és un petit programa desenvolupat amb C++ que capta el senyal del micròfon i escriu un fitxer d’audio amb format wav. Bàsicament és un client de JACK que es connecta automàticament a system:capture_1, que és el port físic que representa l’entrada del micro de la targeta de so, i mitjançant la llibreria libsndfile va escribint les dades del micro en el buffer del fitxer d’audio.

A més, mostra el nivell del senyal d’entrada de forma gràfica en la consola (doncs és un programa que funciona per la consola, no té interfície gràfica). Si t’interessa la programació de l’API de JACK pots descarregar jcapture: