Joanillo Arcade Frontend 1.0.5: ja és multi-emulador

Les màquines de marcianitos que he fet fins ara només portaven l’emulador MAME i eren d’un sol jugador (amb sis botons). Aquest any arribaran màquines de dos jugadors (amb 7 botons per jugador), i diversos emuladors. La primera serà la mini-bartop model Metal-Slug, que està bastant acabada. I després vindran les bartop de dos jugadors, cercant un compromís entre el tamany i la comoditat.

Els emuladors que s’implementen, a part del MAME (mame4all), són el Neo-Geo, Genesis/Mega Drive, GBA i SNES. Per tot això s’ha hagut de millorar el front-end que utilitzo (i que ara ja té un any de vida), per a una versió multi-emulador. Es tracta de la versió 1.0.5, que també incorpora algunes millores que s’han fet necessàries després d’observar com es relaciona la gent amb el front-end.

En definitiva, una versió que pots descarregar, i que ha estat programada de manera que corri amb fluidesa sobre la Raspberry, i que no cerca efectes espectaculars com d’altres front-ends (per ex. Retropie)