darts-machine v0.0.12. Avançant en el projecte

Espero que la versió 0.0.12 sigui la última abans de barrejar tot el codi amb la detecció i calibració dels dards, que utilitza dos càmeres web i la llibreria OpenCV.

La principal novetat de les darreres versions és que ara es pot rectificar una entrada dels dards. Malauradament, ara tinc clar que no es pot aconseguir una fiabilitat del 100% en la detecció dels dards, o sigui que més val pensar en la lògica que ens permetrà rectificar la puntuació dels dards. A més d’anular el punt i restablir l’estat anterior, es proposa els punts més propers, que són els més probables. Per exemple, si hem detectat D20 i és un error, els punts més probables són MISS, 20, D1 i D5.

He ficat colors en la consola, com es veu a la foto, doncs la idea és que en la màquina es podrà jugar en aquesta interfície de consola. Només falta barrejar el subsistema de detecció. Així doncs, la part gràfica, basada en SDL (ja he fet proves de la migració a SDL), i la interface dels botons que necessitaré, ho deixaré pel final de tot.

Els jocs implementats són el 301 (i les seves variants), Cricket, Count-Up, Halve It i Round the Clock. El codi està pensat per tal de què sigui fàcil afegir nous jocs de dard en el cas de què sigui necessari. Es pot jugar de 1 a 4 jugadors. El codi de moment no preveu jugar per equips, és una millora que es deixa per més endavant si fos necessari.

El projecte es troba al GitHub: