El punt volat per fer la ela geminada en català: pràctica de SQL al WordPress

En l’escriptura en català s’utilitza freqüentment la ela geminada amb la grafia l.l (per exemple, Brussel.les), en comptes d’utilitzar el punt volat: Brussel·les.

Anem a actualitzar un bloc de WordPress (www.joanillo.org) substituïnt a la base de dades, amb SQL, totes les eles geminades amb la grafia del punt volat. Procés:

1. els posts que estan publicats

select ID,post_title,post_status from ins_posts where post_status=’publish’;

2. els posts que estan publicats, mostrem també el contingut

select ID,post_title,post_status, post_content from ins_posts where post_status=’publish’;

3. I ara mostrem els posts que tenen ela geminada:

select ID,post_title,post_status, post_content from ins_posts where post_status=’publish’ and post_content like ‘%l.l%’;

4. I ara que ja veiem quins són els posts afectats, podem modificar el seu contingut substituint les eles geminades mal formatades per un punt volat:

Primer de tot fem una prova de com quedaria la substitució:

select ID,post_title,post_status, replace(post_content,’l.l’,’l·l’) from ins_posts where post_status=’publish’ and post_content like ‘%l.l%’;

5. I ara ja podem fer la substitució (update):

update ins_posts set post_content=replace(post_content,’l.l’,’l·l’) where post_status=’publish’ and post_content like ‘%l.l%’;
Query OK, 49 rows affected (0,07 sec)
Rows matched: 49 Changed: 49 Warnings: 0

NOTA: També funciona, i potser és millor:

update ins_posts set post_content=replace(post_content,’l.l’,’& middledot ;’) where post_status=’publish’ and post_content like ‘%l.l%’;

Aquest és un petit exemple de com podem fer canvis directament en la base de dades, si coneixem les taules i la relació que hi ha entre elles.

Enllaços: