Arbres singulars de Barcelona: Salvem l’alzina!

Aquí estic jo estudiant la programació amb OSM, actualitzant des d’un script python els arbres singulars de Barcelona, i evidentment m’he topat amb l’alzina de la caseta del carrer Encarnació.

Quina contradicció! D’una banda volem protegir el patrimoni i prendre consciència del medi natural que tenim dins una gran ciutat, i d’altra banda veiem com hi ha gent que li importa una merda tot això i només pensa en un terreny pel valor econòmic que té i el rendiment que en pot treure.

Doncs això, s’ha de salvar l’alzina i les casetes del carrer Encarnació de l’especulació urbanística. La gent que està a l’ajuntament que es mullin de veritat i que posin sobre la taula una proposta que acontenti totes les parts.

Per visualitzar tots els arbres singulars que hi ha a Barcelona podem fer servir overpass-turbo.eu, que ens permet realitzar una consulta i veure’n el resultat gràfic de forma fàcil.

area[“name”=”Barcelona”]->.boundaryarea;
(
nwr(area.boundaryarea)[note~’Arbres d\\’interès local de Barcelona’];
nwr(area.boundaryarea)[tree];
);
out meta;