Arbres singulars de les Illes Balears


Hem actualitzat a OpenStreetMap la llista d’arbres singulars de les Illes Balears [1], a partir de l’experiència d’introduir els arbres monumentals de Catalunya i els arbres singulars de Barcelona.

A més, amb overpass-turbo.eu ara ja sé ficar una icona d’un arbret sobre el punt d’interès, i així queda una gràfica molt mona.

area[“name”=”Illes Balears”]->.boundaryarea;
(
nwr(area.boundaryarea)[website~’arbres_singulars_de_les_Illes_Balears’];
);
out meta;

{{style:
node[natural=tree] {
icon-image: url(‘https://img.icons8.com/cotton/2x/tree.png’);
icon-width: 25;
icon-height: 25;
}
}}