Parkings de bicicletes a Barcelona (openstreetmap)

En aquest cas estem parlant de 3000 punts. Ha estat una mica complicat fer aquesta importació, perquè hi havia uns 400 punts que ja estaven introduïts. Però d’aquests, uns 150 no existeixen en la base de dades de l’ajuntament, que se suposa que està actualitzada. Som conscients de què hi pot haver parkings d’ús privat.

En qualevol cas, com que es tracta d’una importació de 3000 punts, no es pot ana un per un. Realment, no me n’havia adonat de què hi haguessin tants punts de parking de bicis. Jo, com que vaig amb la Brompton, no els necessito, la bici sempre va amb mi.

{{geocodeArea:”Barcelona”}}->.boundaryarea;
(
node[“amenity”=”bicycle_parking”](area.boundaryarea);
);
out meta;

{{style:
node[amenity=bicycle_parking] {
icon-image: url(‘http://free-icon-rainbow.com/i/icon_01944/icon_019440_256.png’);
icon-width: 20;
icon-height: 20;
}
}}