Horts urbans de Barcelona

I ara li toco el torn als Horts urbans de Barcelona [1]. En aquest cas és poca informació i la podríem introduir manualment. Però de la manera com ho hem fet es podria executar el script en una base anual, i d’aquesta manera es pot eliminar un hort si aquest ja no existeix, o bé actualitzar la informació o introduir-ne un de nou. Aquests són els horts urbans gestionats per l’ajuntament de Barcelona.

{{geocodeArea:”Barcelona”}}->.boundaryarea;
(
node[“landuse”=”orchard”](area.boundaryarea);
);
out body;

{{style:

node[landuse=orchard] {
icon-image: url(‘https://www.barcelona.cat/estatics-planol/v0.8/img/w/bg/M/M009.png’);
icon-width: 28;
icon-height: 38;
}

}}