Catalunya megalítica

Ja tinc acabada la visualització de tots els dòlmens de Catalunya i la Catalunya Nord. S’ha fet aquesta feina amb varis propòsits. D’una banda, unificar i actualitzar tota la informació disponible a OpenStreetMap, on només estaven llistats la meitat dels dòlmens. També m’interessava la programació de OpenLayers per tal de visualitzar el mapa, i la renderització del mapa amb diferents estils a part del clàssic de OSM.

Per visualitzar el mapa crec que el més xul·lo és l’estil Terrain. Ara bé, si vull fer zoom i que aparegui informació al detall de la zona, el millor mapa continua sent el de OSM. L’aplicació també pot visualitzar el mapa amb els estils Toner i Watercolor.

Tot plegat m’ha portat més feina del que havia previst i desitjat. O sigui que n’he fet un subdomini per tal de què la informació estigui sempre disponible: