OpenCV i C++

Un projecte per al 2017 serà una recreativa de dards. La idea no és original. Es tracta d’utilitzar una diana de dards real, de suro, i els corresponents dards de punta metàl·lica, i amb un sistema de visió artificial ser capaç de saber en quin sector hem tocat.

La solució passa per tenir dues webcams connectades a la Raspberry Pi, doncs amb una sola webcam no es pot aconseguir prou precisió. S’haurà de fer bastantes proves per tal d’aconseguir fiabilitat en la determinació de la posició del dard. En principi compto en què dues webcams barates i compatibles amb la RPi (per exemple la Logitech Quickcam Express) connectades a una sola Raspberry Pi puguin fer el fet, ja veurem si serà possible.

Mentrestant he instal·lat OpenCV a una Raspberry Pi 3 i estic fent les primeres proves amb OpenCV: capturar un frame de la webcam; diferència entre dues imatges; convertir una imatge a gris; convertir una imatge a binari a partir d’un llindar; detecció d’un color; detecció d’una forma; detecció dels contorns i centre de masses,… Tot amb C++. Realment és divertit això del OpenCV.

A edx.org hi ha un curs de OpenCV.

Esperem que tot funcioni sense massa contratemps. El següent pas seria fer la interfície d’usuari que ens permetrà jugar als jocs més populars de dards: 301, 501, Cricket,… i construir un moble. M’imagino una fusta gran amb la diana a la dreta, una pantalla de 15” (protegida per un vidre) a l’esquerra, i una marquesina retroiluminada on estan amagades les dues webcams dirigides a la diana. Ja veurem, tot està per fer.