cnchollow script. Generador de G-Code per a fresar diferents tipus de cavitats

Hem estat programant un script amb C++ per fer cavitats. Cavitats de diferent tipus: rectangulars, rectangulars amb cantos arrodonits, circulars i el·líptiques. A més, la profunditat de la cavitat pot ser constant (cavitat cilíndrica) o bé una cavitat esfèrica. Per tant, hi ha 8 possibilitats de cavitats diferents, com es veu a la imatge, amb diversos paràmetres que pots controlar. El script genera el G-Code directe per a ser fresat.

Si vols utilitzar el script, primer hauràs de mirar les il·lustracions que hi ha a la documentació, per tal d’entendre els diferents paràmetres. Bàsicament haurem d’introduir l’origen de coordenades de la cavitat (allà on està centrada); els semieixos en el cas dels rectangles-el·lipse, o el radi en el cas del cercle; la profunditat final en el cas de cavitats cilíndriques; el radi esfèric en el cas de cavitats esfèriques, que donarà lloc a més o menys profunditat esfèrica. En funció de la broca que tinguem i de la resolució que vulguem, també hem de definir el pas linial i el pas de profunditat (paràmetres -m i -n).

Per a les cavitats cilíndriques n’hi ha prou amb utilitzar broques normals de fresar (les de 2mm de diàmetre són les més petites que he aconseguit). Però per a les cavitats esfèriques és interessant utilitzar una broca tipus round nose bit, i així aconseguim un millor acabat, com es pot apreciar a la foto.

El primer projecte per utilitzar les meves cavitats és fresar el joc del mancala (o awalé o altres noms), on vull fresar vàries cavitats diferents. Ja informarem quan estigui acabat.

És un projecte escrit amb C++, no requereix cap llibreria especial, per tant la seva compilació és directa. Per la versió 1.0.6, la darrera versió:

$ g++ -o cnchollow cnchollow-1.0.6.cpp
Ex:
$ ./cnchollow -f rectangle -t cylindrical -x 100 -y 100 -r 30.23 -s 15.21 -z -10.3 -m 3.0 -n -1.0 -o ./cnchollow.ngc

Referències: