Ordenant idees amb la llibreria SDL

Estic programant amb C++ i SDL el software per a una màquina de dards. Ja tinc quasi bé acabada tota la part de la lògica de l’aplicació, així que he començat a mirar-me la part gràfica, que faré amb la llibreria SDL com he utilitzat en altres projectes.

Arrel de migrar el projecte a SDL (tot i conservant la compatitibilitat amb la part de consola) he ensopegat amb un error de programació d’aquells que et fan perdre temps. Al final la cosa no ha sigut greu, diguem que no era un error de concepte sinó més aviat un despiste, degut a què el codi per moments s’està complicant i convé mantenir el codi ben ordenat i lògic.

El cas és que, arrel d’aquest contratemps, he volgut fer una petita recopilació del codi mínim SDL per pintar un tros de text per pantalla, utilitzant diferents tècniques: a) tota la part de SDL barrejada en el fitxer main.cpp; b) POO, utilitzant un fitxer per cada classe; c) POO, però ficant totes les classes en un sol fitxer.

Els tres exemples es poden descarregar: