Curs d’Intel.ligència Artificial a edx.org

Estic fent el curs ColumbiaX: CSMM.101x d’Intel·ligència Artificial de edx.org. De fet. ja l’estic acabant. Ja estem a la última setmana, i per sort meva, l’últim projecte ja el tinc entregat i m’ha portat menys feina del que em pensava, sense especials contratemps. Ara només em falta fer l’examen final que serà el 23 d’abril, Sant Jordi.

Els projectes que s’han realitzat, tots ells amb Python, són:

 • Projecte 1: Search Algorythms. BFS, DFS,… Es va resoldre el 8-puzzle
 • Projecte 2: Adversarial Search and Games. S’ha resolt el joc del 2048, que de fet jo hi havia jugat bastant. Aquest projecte em va costar bastant, i efectivament vaig arribar a 2048 en una ocasió, combinant diferents heurístiques.
 • Projecte 3: Machine Learning. Hi havia tres problemes diferents: I. Perceptron Learning Algorithm; II. Linear Regression; III. Classification
 • Projecte 4: Constraint Satisfaction Problems. Aquí vam resoldre el joc del sudoku amb els algorismes del AC-3 i del backtracking.
 • Projecte 5: NLP, Natural Language Processing. Un projecte molt interessant. Hi havia un train data de 25000 comentaris de pel·lícules, valorades del 0 al 10. I després també hi havia un test data de 25000 comentaris que s’havien de valorar després d’entrenar el sistema.

El resum de les setmanes ha sigut el següent:

 • Week 1: Introduction to AI
 • Week 2: Intelligent Agents and Uniformed Search
 • Week 3: Heuristic Search
 • Week 4: Adversarial Search and Games
 • Week 5: Machine Learning I
 • Week 6: Machine Learning II
 • Week 7: Machine Learning III
 • Week 8: CSP
 • Week 9: Reinforcement Learning
 • Week 10: Logical Agents
 • Week 11: AI Applications: NLP

Per sort ja s’està acabant perquè m’ha agafat més temps del que tenia i del que volia dedicar-li. Però realment ha sigut interessant i exigent, i m’he hagut de posar les piles amb el Python. Realment el tema de les estructures de dades, i les diferents llibreries que s’han utilitzat amb Python, són molt potents.

Intentaré seguir llegint coses sobre Intel·ligència Artificial (IA) i Machine Learning (ML).

NOTA: encara no tinc acabat el projecte de la màquina de dards, i de fet me n’adono que el problema d’esbrinar on ha tocat el dard i quina puntuació té, a part d’un problema de CV (Computer Vision), també és un problema de ML (Machine Learning).