Troballa de la constant de gravitació g

Després d’ajustaments diversos, ja estic en condicions de realitzar l’experiment del pèndol per trobar la constant de la gravetat.

He provat diferents tipus de sensors, i finalment em quedo amb uns sensors d’efecte Hall que detecten el pas de l’iman (el pes del pèndol és un iman). Encara em falten fer unes quantes millores. De fet, la fórmula que fem servir (moviment harmònic) només és vàlida quan sin(x) = x, i això implica que l’estructura del moble ha de ser més gran i el cable més llarg, per poder limitar l’angle alfa, tot mantenint el període del cicle.